Predajcovia Hyundai


Predaj vozidiel

Ing. Pavol Kaminský

Telefón: +421 903614894

p.kaminsky@motor-car.sk

Vedúca divízie Hyundai

Lenka Sasaráková

Telefón: +421 918424083

l.sasarakova@motor-car.sk

Predaj vozidiel

Peter Keselica

Telefón: +421 918766208

p.keselica@motor-car.sk

Predaj vozidiel

Mgr. Matúš Varga

Telefón: +421 918424375

matus.varga@motor-car.sk

Recepcia

Bibiana Onofrejová

Telefón: +421 903 696 577

b.onofrejova@motor-car.sk