Predajcovia Hyundai


Vedúci divízie Hyundai

Ing. Pavol Kaminský

Telefón: +421 903614894

p.kaminsky@motor-car.sk

Predajca vozidiel

Lenka Sasaráková

Telefón: +421 918424083

l.sasarakova@motor-car.sk

Predaj vozidiel

Peter Keselica

Telefón: +421 918766208

p.keselica@motor-car.sk

Predaj vozidiel

Mgr. Matúš Varga

Telefón: +421 918424375

m.varga2@motor-car.sk

Recepcia

Bibiana Onofrejová

Telefón: +421 903 696 577

B.Onofrejova@motor-car.sk